News

Daily Archives: วันจันทร์ 22 กรกฎาคม 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ และซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์ชนิดโค้ง สีขาว จำนวน ๙ หลัง เช่าเก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุม จำนวน ๕๐๐ ตัว และเช่าพัดลมแบบตั้งพื้น จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นอะคลิลิค จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »