News

Daily Archives: วันศุกร์ 19 กรกฎาคม 2019

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน (วัสดุการเรียนการสอน) จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อโ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ, ซื้อกระดาษไขเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล จำนวน ๔ ม้วน และหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ ตลับ และซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนบ้านเเก้งวิทยา ตำบลบ้านเเก้ง อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว 

สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญ ที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

สำเนาสัญญาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่จัดงานเฉลิมพระเก ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายเเยกทางหลวงชนบทสระเเก้ว สก ๒๐๐๔ ที่บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านวังไหม หมู่ที่ ๙ ตำบลเบญจขร อำเภอคลลองหาด จังหวัดสระเเก้ว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต จากบ้านไพจิตร หมู่ที่ ๗ ผ่านหมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ เชื่อมบ้านตลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระเเก้ว (ตอนที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต จากบ้านคลองบุหรี่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบอนเชื่อมบ้านกิโลสาม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าเเยก อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

วันสถาปนา ครบรอบ ๔๓ ปี โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »