News

Daily Archives: วันพฤหัส 18 กรกฎาคม 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายพัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน ๒ รายการ 

สำเนาสัญญาซื้อขายพัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน ๒ ... Read More »

งานพิธีเปิดอาคารสถานีตรวจสอบสินค้า สถานีเอกซเรย์ (Mobile X-ray) 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทรงยศ เทียน ... Read More »