News

Daily Archives: วันพฤหัส 11 กรกฎาคม 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑   ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการคหกรรม ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมในลานธรรม ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายนรินทร์ แช่มช ... Read More »

ร่วมแสดงความยินดีกับนายสมศักดิ์ คำสนิท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »