News

Daily Archives: วันอังคาร 9 กรกฎาคม 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »