News

Monthly Archives: มิถุนายน 2019

ประชุมคัดเลือกคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต ๖ ระยอง

วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เท ... Read More »

เรื่อง โครงการแนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เที ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อยางนอกเพื่อใช้บรรถฃทุกน้ำ ๑๐ ล้อ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน ๘๐-๖๓๘๗ สก 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลา(ราคาอ้างอิง ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ  สำเนาสัญญา ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อร ... Read More »

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยวิสามัญ สมัย ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการท้องถิ่นสระเเก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่น FK ๕๕๕ ทะเบียน ๘๐-๖๘๙๐ สก จำนวน ๑๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้บรรทุกเล็ก ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน บน ๗๕๗๔ สก จำนวน ๓๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »