News

Daily Archives: วันพุธ 19 มิถุนายน 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสนามเเข่งขันหุ่นยนต์ จำนวน ๒ สนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี 

รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี  รายงานผลการบริหารแ ... Read More »

เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่ ... Read More »

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญ ... Read More »