News

Daily Archives: วันจันทร์ 17 มิถุนายน 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

ประชุมคัดเลือกคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต ๖ ระยอง

วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เท ... Read More »

เรื่อง โครงการแนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เที ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อยางนอกเพื่อใช้บรรถฃทุกน้ำ ๑๐ ล้อ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน ๘๐-๖๓๘๗ สก 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลา(ราคาอ้างอิง ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ  สำเนาสัญญา ... Read More »