News

Daily Archives: วันพฤหัส 13 มิถุนายน 2019

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยวิสามัญ สมัย ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการท้องถิ่นสระเเก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »