News

Daily Archives: วันพฤหัส 6 มิถุนายน 2019

เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมเเซ่มอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ... Read More »

เรื่อง ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

สระเเก้ว เเจ้งว้า พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรื ... Read More »

โครงการพัฒนาระบบแจ้งเหตุและรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เท ... Read More »

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การ ... Read More »

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ ... Read More »

เรื่อง เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง เชิญชวนประชา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ DVD ประกอบการบรรยาย ๕ วิชา จำนวน ๒๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »