News

Monthly Archives: มิถุนายน 2019

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมปรับปรุงรถกวาดขยะดูดฝุ่น ยี่ห้อ อีซุซุุ ทะเบียน ๐๘-๘๖๐๐ สก จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมปรับปรุงรถกวาดขยะดูดฝุ่น ยี่ห้อ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายโครงการท้องถิ่นสระแก้วรวมใจกำจัดยุงงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ 

สำเนาสัญญาซื้อขายโครงการท้องถิ่นสระแก้วรวมใจกำจัดยุงงลายป้อง ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานของศูนย์รับเเจ้งเหตุ และสังการ การเเพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว โดยปฏิบัติงานตั้งเเเต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๒๔.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง เรื่อง ประกาศผู ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานของศูนย์รับเเจ้งเหตุ และสังการ การเเพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว โดยปฏิบัติงานตั้งเเเต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานของศูนย์รับเเจ้งเหตุ และสังการ การเเพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว โดยปฏิบัติงานตั้งเเเต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานของศูนย์รับเเจ้งเหตุ และสังการ การเเพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว โดยปฏิบัติงานตั้งเเเต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๒๔.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานของศูนย์รับเเจ้งเหตุ และสังการ การเเพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว โดยปฏิบัติงานตั้งเเเต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชิวิตขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

พิธีมอบวัสดุในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีที่ ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »