News

Daily Archives: วันพุธ 29 พฤษภาคม 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโล่รางวัลพร้อมข้อความ จำนวน ๑๑ โล่ สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการเรียน จำนวน ๕ วิชาฯ ละ ๓๐๓ เล่ม รวม ๑,๕๑๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงพระนามาภิไธยย่อ ส.ท. จำนวน ๑๐๐ ผืน และพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง จำนวน ๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »