News

Daily Archives: วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2019

กิจกรรมเวทีชุมชน STRONG : ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) สู่เครือข่ายและชุมชน ครั้งที่ ๑

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก็อก จำนวน ๑ เครื่อง

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๗๙๙๑ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »