News

Daily Archives: วันศุกร์ 10 พฤษภาคม 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า เเบบมือถือ ขนาด ๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตรื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น แบบท่อต่อ ขนาด ๒ ก๊อก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »