News

Daily Archives: วันศุกร์ 3 พฤษภาคม 2019

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายทรงยศ เทียนทอ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำเนาสัญญาซื้อขายรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระ ... Read More »

กิจกรรมจิตอาสา “ชายแดนบูรพา รวมใจภักดิ์”

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น.นายทรงยศ เทียนท ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่โรงเรียนบ้านนางาม ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »