News

Monthly Archives: พฤษภาคม 2019

เรื่อง งานเช่าไฟประดับพร้อมติดตั้ง ในการจัดกิจกรรมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าไฟประดับพร้อมติดตั้ง ระหว่างวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์นั่งสี่ประตู ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน กค ๕๘๐๒ สก จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโล่รางวัลพร้อมข้อความ จำนวน ๑๑ โล่ สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการเรียน จำนวน ๕ วิชาฯ ละ ๓๐๓ เล่ม รวม ๑,๕๑๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงพระนามาภิไธยย่อ ส.ท. จำนวน ๑๐๐ ผืน และพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง จำนวน ๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

กิจกรรมเวทีชุมชน STRONG : ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) สู่เครือข่ายและชุมชน ครั้งที่ ๑

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก็อก จำนวน ๑ เครื่อง

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก ... Read More »