News

Daily Archives: วันพุธ 17 เมษายน 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ กล่อง ซื้อผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๕๐ ผืน และจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กง ๖๙๐๐ สระเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง สัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน

สัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จ ... Read More »

เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ขายทอดตลาดทร ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนวัฒนานครในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนวัฒนานคร ... Read More »