News

Daily Archives: วันศุกร์ 5 เมษายน 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวคิด GPAS ๕ steps รุ่นที่ ๕

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Le ... Read More »