News

Daily Archives: วันพุธ 3 เมษายน 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวง ๓๑๙๘ ถึงบ้านแซร์ออ หมู่ที่๑ และบ้านโคกแซร์ออ หมู่ที่ ๓ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว   ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวงปี่พาทย์ จำนวน ๑ วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๕๘๐๓ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »