News

Daily Archives: วันศุกร์ 15 มีนาคม 2019

พิธีเปิดอาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อร ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิงเคมีเเห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๓๐ ถัง เสื้อสะท้อนเเสงพร้อมสกีน จำนวน ๓๐ ตัว เเละกรวยจราจร ขนาดสูง ๘๐ ซม. ฐานกว้าง ๔๔.๕๐ ซม. จำนวน ๕๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »