News

Daily Archives: วันพุธ 6 มีนาคม 2019

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ

วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหว ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ, วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ

สำเนาสัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ  สัญญาซื้อครุภ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง

สำเนาสัญญาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ BTU จำ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

สำเนาสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ  สัญญาซื้อค ... Read More »