News

Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้กับเครื่องพลาสม่าและเครื่องตัดอัตโนมัติ CNC จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

โครงการประชุมการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เที ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง และซื้อตู้เหล็ก จำนวน ๔ หลัง ,โต๊ะทำงาน จำนวน ๓ ตัว และเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุง LED TV ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

โครงการอบรมลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายทรงยศ เทีย ... Read More »

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพเเละการศึกษาพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายนรินทร์ แช ... Read More »

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

ภาพบรรยากาศงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบู ... Read More »

การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านการบริหารจัดการ

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายนรินทร์ แช่มช้อ ... Read More »