News

Daily Archives: วันอังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2019

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ 

สำเนาสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ  สัญญาซื้อค ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

โครงการส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์ฯประจำเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองการเจ้าหน้า ... Read More »