News

Daily Archives: วันอังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2019

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านก ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้กับงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๓ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น และกรองต่างๆ รถตู้พยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กง ๙๘๑๖ สก จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น และกรองต่างๆ รถตู้พยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กง ๙๘๑๓ สก จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »