News

Daily Archives: วันพุธ 23 มกราคม 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวล์ท ๘๕ แอมป์ และ ๑๐๐ แอมป์ ลูกสั้น จำนวน ๑๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.สระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นาย ... Read More »