News

Daily Archives: วันจันทร์ 21 มกราคม 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทางเอนกประสงค์ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน ๘๑-๖๓๗๓ สก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องพักนักกีฬา บริเวณสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »