News

Daily Archives: วันพุธ 9 มกราคม 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำซุ้มและจ้างจัดทำป้ายซุ้มกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชา ... Read More »

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหว ... Read More »