News

Daily Archives: วันพฤหัส 3 มกราคม 2019

เรื่อง สัญญาซื้อขายโทรทัศน์ แอลอีดี (LED) ยี่ห้อ SHARP รุ่น ๔๐SA๕๒๐๐X ขนาด ๔๐ นิ้ว ความละเอียดจอกภาพ ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ พิกเซล จำนวน ๒ เครื่อง

สำเนาสัญญาซื้อขายโทรทัศน์ แอลอีดี (LED) ยี่ห้อ SHARP รุ่น ๔๐ ... Read More »