News

Monthly Archives: ธันวาคม 2018

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๑ เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ที่บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเ ... Read More »

เรื่อง บันทึกข้อตกลงการซื้อขายกล่องดินสอพร้อมอุปกรณ์และกระติกน้ำ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงการซื้อขายกล่องดินสอพร้อมอุปกรณ์และกระติกน้ำ เพ ... Read More »

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  เรื่อง รับสมัครบ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกมองข้างด้านขวาทั้งชุด รถตู้โดยสาร ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน นข ๒๔๒๔ สก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

สภากาแฟจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นา ... Read More »

เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) จำนวน ๑๐๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเครน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »