News

Daily Archives: วันพุธ 26 ธันวาคม 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP Laser Jet ๑๑๐๒ (๘๕A) จำนวน ๑๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่น FK ๔๕๕ ทะเบียน ๘๐-๖๓๙๕ สก จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.สระแก้ว ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นา ... Read More »

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ปร ... Read More »