News

Daily Archives: วันอังคาร 11 ธันวาคม 2018

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายกล้องถ่ายรูป พร้อมชุดคิทและอุปกรณ์ขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด 

สำเนาสัญญาซื้อขายกล้องถ่ายรูป พร้อมชุดคิทและอุปกรณ์ขาตั้ง จำ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »