News

Daily Archives: วันศุกร์ 7 ธันวาคม 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าจอ LED จำนวน ๒ จอ พร้อมชุดถ่ายทอดสดและผู้ควบคุม และเช่ากล้องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ตัว, เช่าเต็นท์ จำนวน ๒๐ หลัง และเช่าไฟสปอตไลท์ จำนวน ๓๖ ดวง พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒ รายการ รวม ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

งานสรุปบรรยาย และสาธิตเครื่องมือดับเพลิงและกู้ภัย โดยความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว และบริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริห ... Read More »

โครงการส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์ฯประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองการเจ้าหน้าที่ อ ... Read More »

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจั ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดระดับไขมันจากเลือดชนิดพกพา จำนวน ๓๐๐ เครื่อง พร้อมชุดตรวจระดับไขมัน จำนวน ๑,๒๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเ ... Read More »