News

Daily Archives: วันพฤหัส 6 ธันวาคม 2018

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการก ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-M๔๒๐U จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอ ... Read More »

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นาย ... Read More »