News

Daily Archives: วันพุธ 28 พฤศจิกายน 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้โดยสาร ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข ๒๓๔๕ สก จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถโดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๐๓๕ สก จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้โดยสาร ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข ๒๔๒๔ สก จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “นครเชียงใหม่เกมส์”

วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนท ... Read More »