News

Daily Archives: วันอังคาร 13 พฤศจิกายน 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้บรรทุก ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน ๘๐-๗๑๓๐ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง แนวทางการประชาสัมพันธ์การให้บริการเอกสารการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดส ... Read More »