News

Daily Archives: วันศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์ขาว จำนวน ๓๕ หลัง , เช่าจอ LED จำนวน ๑ จอ พร้อมชุดถ่ายทอดสดและผู้ควบคุม , เช่ากล้องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ตัว และเช่าเครนกล้องฮ็อตเฮต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด และเช่าเครื่องปั่นไฟ จำนวน ๒ เครื่อง และไฟแสงสว่าง พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ยูคาลิปตัส จำนวน ๑,๐๐๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์นั่งสี่ประตู ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน บท ๔๒๔๒ สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว “กิจกรรมการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้ออ๊อฟโรด โทรฟี่ ๒๐๑๘” ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ ๕ จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »