News

Daily Archives: วันอังคาร 6 พฤศจิกายน 2018

เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้โดยสาร ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน กข ๑๙๙๙ สก จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

การประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนรินทร์ แช่มช ... Read More »