News

Daily Archives: วันศุกร์ 14 กันยายน 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องแต่งกายพร้อมอุปกรณ์เครื่องประดับ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ สำหรับโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๘ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องดนตรี ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ สำหรับโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๘ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณหน้าสำนักงาน อบจ.สระเเก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่ม จำนวน ๑๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน ๒๕ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของอบจ.สระเเก้ว ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริ ... Read More »