News

Daily Archives: วันพุธ 5 กันยายน 2018

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังห ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์นั่ง ๔ ประตู ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ก ๐๒๙๘ สก และรถยนต์นั่ง ๔ ประตู ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ก ๐๗๖๓ สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »