เดือน: กันยายน 2018

เรื่อง สำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญาซื้อขายชุดกู้ภัยทางน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด

สำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญาซื้อขายชุดกู้ภั […]

เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายงานแสดง […]

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและก่อสร้างรางระบายน้ำ ที่โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและก่อสร้างร […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์นั่ง ๔ ประตู ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ก ๐๕๐๔ สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ช […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ช […]