News

Monthly Archives: สิงหาคม 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเก้าอี้ จำนวน ๑,๒๖๑ ตัว สำหรับโครงการอบรมกฎหมาย สร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ถึงรุ่นที่ ๕ ในวันที่ ๒๑,๒๒,๓๐,๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ สำหรับโครงการอบรมกฎหมาย สร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ถึงรุ่นที่ ๕ ในวันที่ ๒๑,๒๒,๓๐,๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ สำเน ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างและเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่บริเวณถนนทางเชื่อมอาคารลานจอดรถภายในตลาดโรงเกลือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอาคารพลศึกษา และสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกล จำนวน ๔ คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างซ่อมปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน ๘๐-๖๓๙๓ สก จำนวน ๑ คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »