News

Daily Archives: วันอังคาร 28 สิงหาคม 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อใช้กับเครื่องจักรกล รวม ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์นั่งสี่ประตู ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข ๑๑๑๕ สก จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »