News

Daily Archives: วันศุกร์ 24 สิงหาคม 2018

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน และผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ งบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิท ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก ... Read More »

เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ ... Read More »

เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยาย เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ จำนวน ๒๕๖ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ ยี่ห้อโตโร่ รุ่น Reelaster ๒๓๐๐D รหัสพัสดุ ๔๔๑-๔๖-๐๐๐๖ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน ๒๔ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

พิธีวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ ๑๙ ครบรอบปีที่ ๔๙

วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »