News

Daily Archives: วันพฤหัส 16 สิงหาคม 2018

เรื่อง งานจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกล จำนวน ๔ คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างซ่อมปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน ๘๐-๖๓๙๓ สก จำนวน ๑ คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ ... Read More »