News

Daily Archives: วันพฤหัส 2 สิงหาคม 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๓๓๒๒ สก จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น ๒ จำนวน ๔ คัน ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

พิธีเปิดการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนในสังกัด อบจ.สระเเก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอ ... Read More »