News

Monthly Archives: สิงหาคม 2018

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายจากบ้านหนองหญ้าแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกสูง ถึงทางแยกเข้าปราสาทสด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว (ถนนถ่ายโอนสายทัพเซียม-หนองหญ้าแก้ว)

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายจากบ้านหนองหญ้าแ ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเ ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเ ... Read More »

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓ ที่บ้านท่าระพา หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายจากแยกทางหล ... Read More »

โครงการอบรมกฏหมายสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนท ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ ยี่ห้อโตโร่ รุ่น Reelaster ๒๓๐๐D รหัสพัสดุ ๔๔๑-๔๖-๐๐๐๖ จำนวน ๙ รายการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้โดยสาร ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน กข ๑๙๙๙ สก จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »