News

Daily Archives: วันจันทร์ 2 กรกฎาคม 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (paramedic) จำนวน ๒ ราย

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กข ๗๙๙๑ สก จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายชุดตรวจหาสารเสพติด (ยาบ้า) จำนวน ๖,๖๖๗ ชุด และชุดตรวจหาสารเสพติด (กัญชา) จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด

สำเนาสัญญาซื้อขายชุดตรวจหาสารเสพติด (ยาบ้า) จำนวน ๖,๖๖๗ ชุด ... Read More »