News

Monthly Archives: กรกฎาคม 2018

เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓ โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล ... Read More »

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

โครงการจักรยานแรลลีเฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิโรจน์ งามสุคนธ์ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กข ๑๑๗๗ สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ก.จ.จ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »