News

Daily Archives: วันพฤหัส 21 มิถุนายน 2018

ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนจั ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายทรายทีมีฟอส ๑ % SG ซองน้ำซึม จำนวน ๖๒๔,๐๐๐ ซอง และสารเคมีผสมไซฟลูทินสำหรับกำจัดยุง จำนวน ๕๕๐ ขวด จำนวน ๑ โครงการ

สำเนาสัญญาซื้อขายทรายทีมีฟอส ๑ % SG ซองน้ำซึม จำนวน ๖๒๔,๐๐๐ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ จำนวน ๒ รายการ

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษา เก้าอี้เลคเชอร์ (โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม) และโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา)

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษา เก้าอี้เลคเชอร์ (โรงเรียนท ... Read More »