News

Daily Archives: วันอังคาร 12 มิถุนายน 2018

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอาคารพลศึกษาและสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ปร ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๗ เครื่อง

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๗ เครื่อ ... Read More »